நமது உடலில் எப்பொழுது நோய் எதிப்பு சக்தி குறைகிறதோ அப்பொழுது உடலில் சில மாற்றம் ஏற்படுகிறது அதில் ஓன்று தான் காய்ச்சல் மற்றும் பலநோய்கள். மனித உடலை அதிகமாக பாதிக்க கூடிய பாக்ட்டீரிய மற்றும் வைரஸ்களை கொன்று நமது உடலில் நோய்…

தினமும் ஓடுவதால் உடலில் ஏற்படும் நன்மைகள்

நன்மைகள் : தினமும் ஓடுவதால் இதயம் ஆரோக்கியமாக இருக்க உதவும் . நல்ல கொழுப்பு அதிகரித்து கெட்ட கொழுப்பு களை நீக்குகின்றன. தினமும் ஓடுவதால் இரத்த ஓட்டத்தையும் ஆக்ஸிஜனையும் சீராக வைத்துக்கொள்ள உதவுகிறது. இதன் மூலம் மூளை புத்துணர்ச்சியடைகிறது. தினமும் அதிகாலை…